90% of meer van de marktwaarde

Wij financieren maar liefst 90% van de marktwaarde van je woonboot of watervilla. En wanneer je energiebesparende maatregelen treft tot zelfs 96% van de marktwaarde. Je moet daarbij wel rekening houden met het feit dat de huur van de ligplaats meetelt in je woonlasten en dus van invloed is op je leencapaciteit. Daarbij speelt ook de constructie, beton of staal, van je woonboot nog een rol. Bij een stalen boot telt de huur van de ligplaats voor 20% extra mee. Dit omdat een stalen boot meer onderhoud nodig heeft. 

Looptijd

Als enige financieren wij zowel de boot als de ligplaats met een looptijd van maximaal 30 jaar. Mede omdat je rechten als huurder van een ligplaats sterk verbeterd zijn en ook de overdraagbaarheid van de ligplaatsvergunning zekerheid biedt. Met die 30-jarige looptijd voor de ligplaats zijn we niet alleen uniek op de Nederlandse markt (de enige andere aanbieder, de Rabobank, financiert deze tot 20 jaar) maar zorgt er ook voor dat je bij ons meer kunt lenen. En dus meer financiële armslag hebt.   

Dankzij de Orange Credit Woonboot hypotheek vormt de financiering voortaan dus geen enkele belemmering meer om je waterdroom te volgen!

veelgestelde vragen

Het is mogelijk om een deel van je hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als je een bestaande hypotheek hebt die al voor 1 januari 2013 aflossingsvrij was, kun je maximaal 50% van de waarde van je woonboot bij Orange Credit aflossingsvrij financieren. In alle andere gevallen is dat gemaximeerd op 25%. Deze beperkingen zijn er omdat er aan een aflossingsvrije hypotheek ook risico’s zijn verbonden. Je lost immers niets af. Terwijl aan het einde van de looptijd je de openstaande schuld wel moet aflossen. Dat kan je bijvoorbeeld doen met de verkoopopbrengst van jouw woonboot. Maar als deze niet voldoende oplevert, hou je wellicht een restschuld over. Ook kunnen er beperkingen gelden op de hypotheekrenteaftrek voor je aflossingsvrije hypotheek. Laat je daarom altijd goed adviseren door jouw hypotheekadviseur.

Als je je hypotheek wil verhogen, vraag je advies aan jouw hypotheekadviseur. Heb je bij het passeren van de hypotheek bij de notaris jouw hypotheek voor een hoger bedrag laten inschrijven dan waarvoor de hypotheek is afgesloten en blijft de verhoging onder deze verhoogde inschrijving? Dan hoef je mogelijk niet opnieuw naar de notaris.

Er is dan sprake van een ‘onderhandse verhoging’. Via je hypotheekadviseur moet altijd worden getoetst of de verhoging mogelijk is. Een verhoogde inschrijving is geen garantie dat je dit bedrag kan lenen. Als er geen ruimte is binnen de huidige inschrijving, moet je voor het verhogen van de hypotheek alsnog naar de notaris.