Onze leningsvoorwaarden voor woonboten zijn in PDF formaat te downloaden.

Bekijk hier de historie van de Leningsvoorwaarden

veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Daarvoor moet je wel in een lagere risicoklasse (hypotheek versus waarde woonboot) vallen dan waarin je nu bent ingedeeld. Om aan te tonen dat de waarde van je woonboot ook daadwerkelijk is gestegen, dien je een nieuw taxatierapport aan te leveren dat voldoet aan onze eisen en is opgemaakt door een taxateur die voor ons mag taxeren. Op zoek een adviseur / taxateur vindt je een lijst met taxateurs die voor ons mogen taxeren.

Indien je jouw hypotheek eerder wilt aflossen dan wat wij hebben afgesproken, dan is dat mogelijk. Het kan wel mogelijk zijn dat er dan kosten in rekening worden gebracht voor de vervroegde aflossing. Dat is afhankelijk hoeveel u aflost en hoe u aflost. Wanneer u aflost met geld van een nieuwe hypotheek kan er een boeterente van toepassing zijn. Dat is het geval voor het deel boven de 10% van de oorspronkelijke hoofdsom dat je aflost en alleen indien de rente voor een nieuwe hypotheek op moment van aflossen lager is.

Wanneer je uit eigen middelen aflost of omdat je je woonboot verkoopt, is er geen boete verschuldigd. Het geld kun je overmaken naar IBAN NL93 ABNA 0117 0588 74 t.n.v. Stichting Orange Credit Ontvangsten onder vermelding van het leningnummer en de omschrijving extra aflossing.

Voor het wijzigen van je hypotheek adviseren we je om eerst advies in te winnen bij je adviseur. In sommige administratieve gevallen kun je de wijziging ook zelf regelen via ons portaal mijn stek onder de zon. In alle andere gevallen is een wijziging uitsluitend aan te vragen via jouw adviseur. Na ontvangst van de aanvraag zal Orange Credit beoordelen of de wijziging kan worden geaccepteerd en tegen welke voorwaarden.

Aangezien dit een omzettingsverzoek van jouw hypotheek betreft, adviseren we je wel om eerst advies in te winnen bij je adviseur. Je kunt de overstap naar een vaste rente zelf regelen via ons portaal mijn stek onder de zon of via jouw adviseur.

Iedere week wordt op donderdag de kwartaalvariabele rente door Orange Credit vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op onze website onder het tabblad [Rente]. Bij het passeren wordt er gekeken naar welke rente er op dat moment van toepassing is. Ook bij iedere renteverlenging wordt er op de datum van renteverlenging gekeken welk rentepercentage op dat moment van toepassing is. Die rente wordt vervolgens voor de daaropvolgende 3 maanden gehanteerd.

Om een hypotheek te kunnen vestigen op een woonark of een woonboot, dient deze te zijn ingeschreven in het scheepsregister van het kadaster. Het scheepsregister is een openbaar register en in principe voor iedereen raadpleegbaar. De woonboot of de woonark wordt daarin vermeld met naam, afmetingen en andere kenmerken. Ook wordt vermeld wie de eigenaar is en of er dus hypotheken op rusten.

Om in te kunnen schrijven in het scheepsregister moet aan de woonboot of de woonark een uniek nummer worden toegekend. Dit nummer wordt ook fysiek op de woonboot of de woonark aangebracht: de woonboot of de woonark wordt dan ‘gebrandmerkt’. Dit wordt gedaan via het aanbrengen van een plaatje al dan niet gecombineerd met het aanbrengen van microdots. Voor de eerste inschrijving in het scheepsregister is de tussenkomst van de notaris in principe niet verplicht. Het kadaster vraagt de eigenaar om specificaties van de woonboot of de woonark, zoals afmetingen en een algemene beschrijving en opsomming van de kenmerken van de woonboot of de woonark. 

Wanneer je iets wilt wijzigen aan je hypotheek, kunnen wij daar administratiekosten voor rekenen. Dit is afhankelijk van de wijziging. In onderstaande situaties brengen wij een administratievergoeding bij u in rekening:
– Wijzigen looptijd, aflossing of rentevaste periode van je bestaande hypotheek: € 250,00
– Wijzigen van de hoofdelijke aansprakelijkheid: € 350,00
– Verhuizen van jouw hypotheek: € 350,00
– Verhogen van jouw hypotheek: € 350,00

Op onze website op pagina rente kun je in de rentelijst nakijken welke rentevaste periodes wij op dat moment aanbieden.

Op onze website op pagina rente kun je terugvinden welke risicoklassen (lening versus waarde van de woning) en welke risico-opslagen wij op dat moment hanteren.

Orange Credit Hypotheken werkt samen met taxateurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van woonboten. Kijk op zoek een adviseur/taxateur welke taxateurs voor Orange Credit mogen taxeren.