Leningsvoorwaarden woonboot

Ja, dat kan. Daarvoor moet je wel in een lagere risicoklasse (hypotheek versus waarde woonboot) vallen dan waarin je nu bent ingedeeld. Om aan te tonen dat de waarde van je woonboot ook daadwerkelijk is gestegen, dien je een nieuw taxatierapport aan te leveren dat voldoet aan onze eisen en is opgemaakt door een taxateur die voor ons mag taxeren. Op zoek een adviseur / taxateur vindt je een lijst met taxateurs die voor ons mogen taxeren.

Indien je jouw hypotheek eerder wilt aflossen dan wat wij hebben afgesproken, dan is dat mogelijk. Het kan wel mogelijk zijn dat er dan kosten in rekening worden gebracht voor de vervroegde aflossing. Dat is afhankelijk hoeveel u aflost en hoe u aflost. Wanneer u aflost met geld van een nieuwe hypotheek kan er een boeterente van toepassing zijn. Dat is het geval voor het deel boven de 10% van de oorspronkelijke hoofdsom dat je aflost en alleen indien de rente voor een nieuwe hypotheek op moment van aflossen lager is.

Wanneer je uit eigen middelen aflost of omdat je je woonboot verkoopt, is er geen boete verschuldigd. Het geld kun je overmaken naar IBAN NL93 ABNA 0117 0588 74 t.n.v. Stichting Orange Credit Ontvangsten onder vermelding van het leningnummer en de omschrijving extra aflossing.

Voor het wijzigen van je hypotheek adviseren we je om eerst advies in te winnen bij je adviseur. In sommige administratieve gevallen kun je de wijziging ook zelf regelen via ons portaal mijn stek onder de zon. In alle andere gevallen is een wijziging uitsluitend aan te vragen via jouw adviseur. Na ontvangst van de aanvraag zal Orange Credit beoordelen of de wijziging kan worden geaccepteerd en tegen welke voorwaarden.


Veelgestelde vragen

Heb je een deel van je hypotheek afgelost? Dan kan jouw hypotheek mogelijk naar een lagere risicoklasse, waardoor de risico-opslag en de rente die je betaalt ook omlaag kunnen gaan. Iedere maand toetsen wij of je hypotheek in een lagere risicoklasse valt en passen wij indien nodig automatisch de rente naar beneden aan.

Op de laatste werkdag van de maand incasseert Orange Credit jouw maandbedrag. Staat er op deze dag niet voldoende saldo op je rekening en hebben wij het maandbedrag niet kunnen incasseren? Maak dan je maandbedrag binnen 7 dagen handmatig over naar IBAN NL93 ABNA 0117 0588 74 t.n.v. Stichting Orange Credit Ontvangsten onder vermelding van het leningnummer en de betreffende maand. Je ontvangt mogelijk nog wel een brief omdat er een achterstand is geregistreerd.

Heb je jouw declaratie ingediend via www.MijnStekOnderDeZon.nl en keuren wij de declaratie goed? Dan betalen wij meestal uit binnen 2 werkdagen.

Let op: Je ziet de uitbetaling niet altijd dezelfde dag op de rekening. Afhankelijk van de bank is het geld binnen maximaal 2 dagen zichtbaar op je rekening.