Rente korting

Wil je een nieuwbouw woonboot financieren? Dan kun je rekenen op een aantrekkelijke rentekorting. Financier je tot en met 70% van de marktwaarde, dan is er een rentekorting van 0,10% van toepassing. Wanneer je meer dan 70% van de marktwaarde financiert, geldt een rentekorting van maar liefst 0,15%. Alleen bij de eerste RVP.

Heb je een leningdeel zonder aflossing in je hypotheek (aflossingsvrij)? En bedraagt jouw hypotheek niet meer dan 70% van de marktwaarde op het moment dat de hypotheek is verstrekt? Dan is er geen opslag voor aflossingsvrij van toepassing en gelden dezelfde tarieven als bij annuïtair en lineair. Dat betekent dus een rentekorting van 0,05% bij rentevaste periodes t/m 5 jaar, van 0,10% bij rentevaste periodes van meer dan 5 jaar en t/m 10 jaar en van maar liefst 0,15% bij rentevaste periodes van meer dan 10 jaar. Alleen bij de eerst RVP.

Extra voorwaarden:

veelgestelde vragen

Heb je een deel van je hypotheek afgelost? Dan kan jouw hypotheek mogelijk naar een lagere risicoklasse, waardoor de risico-opslag en de rente die je betaalt ook omlaag kunnen gaan. Iedere maand toetsen wij of je hypotheek in een lagere risicoklasse valt en passen wij indien nodig automatisch de rente naar beneden aan.

De geldigheidsduur van het renteaanbod bedraagt 4 maanden. De duur is tegen voorwaarden met 8 maanden te verlengen. Hieraan kunnen kosten verboden zijn: wanneer de rente tussen uitbrengen van het renteaanbod en de uiteindelijke passeerdatum is gestegen, zal er een bereidstellingsprovisie in rekening worden gebracht voor de periode dat het renteaanbod is verlengd.

Het voorstel dat je hebt ontvangen is een eenmalig gegarandeerd voorstel. Dat betekent dat je bij passeren dus de rente krijgt die in het Renteaanbod staat vermeld. Ongeacht of de rente in de tussentijd is gestegen of gedaald.