In het algemeen geldt dat de te financieren woonboot, c.q. watervilla niet zelfstandig mag kunnen varen. Bovendien moet je woonboot/watervilla beschikken over een zogenaamd brandmerk en geregistreerd staan in het scheepsregister. Bij nieuwbouw geldt: eerst moet de woonboot voorzien zijn van het brandmerk, pas dan kan de hypotheek passeren. Tot slot nog even dit: wil je een door ons gefinancierde woonboot verplaatsen, dan mag dat alleen maar met onze toestemming. Aangezien de waarde ervan voor een flink deel bepaald wordt door de ligplaats en de locatie van de ligplaats.

In welke gevallen is een hypotheek niet mogelijk? 

 • woonboot voor bedrijfsmatig gebruik
 • woonboot zonder legale vaste ligplaats
 • woonboot (gedeeltelijk) verhuurd
 • woonboot waarbij het woonrecht gekoppeld is aan de functie van de aanvrager
 • woonboot met koopsubsidie
 • woonboot die zelf (zonder aannemer) gebouwd wordt
 • woonboot zonder brandmerk
 • woonboot zonder geldige ligplaatsvergunning van een publiek orgaan (bijv. gemeente, waterschap)
 • woonboot met ligplaats met een particulier erfpachtrecht
 • woonboot met een motor die voor dagelijks gebruik inzetbaar is
 • woonboot die niet is aangesloten op de door de gemeente erkende veilige netwerken voor elektriciteit, gas en water