Indien je jouw hypotheek eerder wilt aflossen dan wat wij hebben afgesproken, dan is dat mogelijk. Het kan wel mogelijk zijn dat er dan kosten in rekening worden gebracht voor de vervroegde aflossing. Dat is afhankelijk hoeveel u aflost en hoe u aflost. Wanneer u aflost met geld van een nieuwe hypotheek kan er een boeterente van toepassing zijn. Dat is het geval voor het deel boven de 10% van de oorspronkelijke hoofdsom dat je aflost en alleen indien de rente voor een nieuwe hypotheek op moment van aflossen lager is.

Wanneer je uit eigen middelen aflost of omdat je je woonboot verkoopt, is er geen boete verschuldigd. Het geld kun je overmaken naar IBAN NL93 ABNA 0117 0588 74 t.n.v. Stichting Orange Credit Ontvangsten onder vermelding van het leningnummer en de omschrijving extra aflossing.