De geldigheidsduur van het renteaanbod bedraagt 4 maanden. De duur is tegen voorwaarden met 8 maanden te verlengen. Hieraan kunnen kosten verboden zijn: wanneer de rente tussen uitbrengen van het renteaanbod en de uiteindelijke passeerdatum is gestegen, zal er een bereidstellingsprovisie in rekening worden gebracht voor de periode dat het renteaanbod is verlengd.