Iedere week wordt op donderdag de kwartaalvariabele rente door Orange Credit vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op onze website onder het tabblad [Rente]. Bij het passeren wordt er gekeken naar welke rente er op dat moment van toepassing is. Ook bij iedere renteverlenging wordt er op de datum van renteverlenging gekeken welk rentepercentage op dat moment van toepassing is. Die rente wordt vervolgens voor de daaropvolgende 3 maanden gehanteerd.