Dat hangt af van de verkoopstatus en de overwaarde op je oude huis en je financiële positie. Wanneer je oude huis nog niet definitief is verkocht (ontbindende voorwaarden zijn nog niet verlopen) is de overwaarde van je oude huis nog onzeker. Je financiële positie is van belang of je in staat bent om de overbruggingslening gedurende de looptijd te betalen. Vraag je hypotheekadviseur om een berekening en voor advies.