Het voorstel dat je hebt ontvangen is een eenmalig gegarandeerd voorstel. Dat betekent dat je bij passeren dus de rente krijgt die in het Renteaanbod staat vermeld. Ongeacht of de rente in de tussentijd is gestegen of gedaald.