Om een hypotheek te kunnen vestigen op een woonark of een woonboot, dient deze te zijn ingeschreven in het scheepsregister van het kadaster. Het scheepsregister is een openbaar register en in principe voor iedereen raadpleegbaar. De woonboot of de woonark wordt daarin vermeld met naam, afmetingen en andere kenmerken. Ook wordt vermeld wie de eigenaar is en of er dus hypotheken op rusten.

Om in te kunnen schrijven in het scheepsregister moet aan de woonboot of de woonark een uniek nummer worden toegekend. Dit nummer wordt ook fysiek op de woonboot of de woonark aangebracht: de woonboot of de woonark wordt dan ‘gebrandmerkt’. Dit wordt gedaan via het aanbrengen van een plaatje al dan niet gecombineerd met het aanbrengen van microdots. Voor de eerste inschrijving in het scheepsregister is de tussenkomst van de notaris in principe niet verplicht. Het kadaster vraagt de eigenaar om specificaties van de woonboot of de woonark, zoals afmetingen en een algemene beschrijving en opsomming van de kenmerken van de woonboot of de woonark.