De looptijd van een overbruggingslening bedraagt standaard 12 maanden wanneer je een bestaande woonboot koopt en 24 maanden als er sprake is van nieuwbouw. Dan moet de overbruggingslening in ieder geval in zijn geheel worden terugbetaald. Wanneer je je woning hebt verkocht en deze overdraagt aan de nieuwe eigenaar, wordt ook de overbruggingslening afgelost. De looptijd is onder voorwaarden te verlengen met 12 maanden bij een bestaande woonboot en 6 maanden bij nieuwbouw.